ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ "The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ "The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS

วันที่ : 01 มิถุนายน 2560
โดย : มหาวิทยาลัยนเรศวร

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ "The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS" ในวันพุธที่ 8 - วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

Deadline submission: 30 มิถุนายน 2560

 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nuic.nu.ac.th/nuic2016/en/icbmssเอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next