ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9/The 9 ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9/The 9 ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research

วันที่ : 01 มิถุนายน 2560
โดย : มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559ในหัวข้อ งานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ของงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ครั้งที่ 9/ The 9th ASEAN+ C + I on Business Management Research เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย บทความทางวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น ของการศึกษาวิจัยด้านธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์  และการท่องเที่ยว ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น. ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน โดยผู้สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ทาง E-mail: janejayn18@gmail.com, mba_gsc@yahoo.com, manee.yup@gmail.com (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)

ส่งผลงานวิจัย(ฉบับย่อไม่เกิน ๑๐ หน้า) ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ –๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


สอบถามรายละเอียด
โทร. 038 394 900 ต่อ 110,123เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next