ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "Research Gateway"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "Research Gateway"

วันที่ : 01 มิถุนายน 2560
โดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการพัฒนาระบบ Research Gateway Mobile Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นภาครัฐ "Research Gateway" เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยผ่านทางโทรศัพทืมือถือ Smartphone โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งผู้ใช่งานสามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยได้อย่างรวดเร็ว

เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > แผ่นพับ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next