ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4

วันที่ : 09 มิถุนายน 2560
โดย : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายวิจัย ขอเชิญเข้าส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4 th NEU National and International Conference 2017 : NEUNIC 2017) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://neunic2017.neu.ac.th/ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next