ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา "เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา "เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม"

วันที่ : 19 มิถุนายน 2560
โดย : ชุดโครงการการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยนชน์เชิงพาณิชย์ (สกว.)


ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการสัมมนา “เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” (Business Plan Development & it’s communication Techniques For Scientific Research & Innovations) สำหรับนักวิจัยด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร


กำหนดการ http://www.trf.or.th/component/attachments/download/4373

รายละเอียดดูได้ที่ http://www.trf.or.th/trf-announcement/242-div5/10897-research-utilization-to-commercialization-programme-held-business-plan-development-it%E2%80%99s-communication-techniques-for-scientific-research-innovations-seminar

 เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next