ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

วันที่ : 19 มิถุนายน 2560
โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/index หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกองบรรณาธิการวารสาร โทร 075-770-136-7 ต่อ 141 e-mail: journal.sct@gmail.comเอกสารประกอบข่าว
  > คำแนะนำ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next