ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ The 4th International Conference on Rice Bran Oil 2017
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ The 4th International Conference on Rice Bran Oil 2017

วันที่ : 19 มิถุนายน 2560
โดย : มหาลัยนเรศวร

มหาลัยนเรศวร จัดประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ The 4th International Conference on Rice Bran Oil 2017 (ICRBO) "Rice Bran Oil Application: Pharma-Cosmetics utraceuticals & Foods" ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมประทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 4 โดยเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ท่านละ 7,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2560 และท่านละ 9,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดงานประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซต์ http://icrbo2017.nu.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > ค่าลงทะเบียนใหม่

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next