ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017

วันที่ : 23 มิถุนายน 2560
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA) Central Luzn State University (CLSU), Philippines สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นเจ้าภาพร่วมจัด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sixth International Conference on Integration of Science and Technology for SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2017 (6th ICIST 2017)  ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์

สามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถีงวันที่ 15 กันยายน 2560 เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next