ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ : 26 มิถุนายน 2560
โดย : กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ด้วย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กำหนดให้มีการจัดการประชุมการป่าไม้ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ส่งผลงานได้ที่ http://www.conference.forest.ku.ac.th/ ภายใน 15 กรกฎาคม 2560


ผู้ประสานงาน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โทรศัพท์ 02-561-0777ต่อ 1435
ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 085-8370779 email: fforksw@ku.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next