ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 39
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 39

วันที่ : 26 มิถุนายน 2560
โดย : สออ.ประเทศไทย

สถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 39 ในหัวข้อเรื่อง “Better Life Expectancy Through Education, Research and Innovation” วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ไปนำเสนอในการประชุม วิชาการ ระดับภูมิภาค ASAIHL Conference 2017 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2560


เปิดรับลงทะเบียนและเปิดรับบทความ วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2560เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next