ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2560 (PEACON & Innovation 2017)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2560 (PEACON & Innovation 2017)

วันที่ : 28 มิถุนายน 2560
โดย : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ ร่วมส่งบทความทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2560 (PEACON & Innovation 2017) ภายใต้ Theme งานเรื่อง “Moving Toward The Electric Utility of The Future: The Challenges of 4.0 Era” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560

PEA ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยด้านการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายของประเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นการยกระดับการไฟฟ้าให้ก้าวสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต โดยได้ร่วมมือกันดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2560 (PEACON & Innovation 2017) เพื่อเป็นเวทีสำคัญให้ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ รวมทั้งพนักงาน PEA ที่มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสนำเสนอบทความทางวิชาการ รวมทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในอนาคต

 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ http://peacon2017.pea.co.th
 หมดเขตรับบทคัดย่อ 17 ก.ค. 2560เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารการส่งบทความ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next