ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 18
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 18

วันที่ : 30 มิถุนายน 2560
โดย : สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 (Tha 18 th TSAE National Conference and The 10th TSAE International Conference : TSAE 2017) ภายใต้หัวหข้อ “Agricultural Engineering for the Digital Age”

ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

โดย สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประแทศไทย ร่วมกับ บริษัท Impact Exhibition Management จำกัด

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ บุคคลที่เกี่ยวข้องในสายงานวิศวกรรมเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสในการแสดงผลงานความก้าวหน้า ผลการศึกษาวิจัย ครอบคลุมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยาย (Oral presentation) และภาคแผ่นภาพ (Poster presentation) การแสดงนิทรรศการ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป รายละเอียดตาม http://www.tsae.asia/2017conf/

นอกจากการประชุมวิชาการ TSAE 2017 ดังกล่าว ยังมีส่วนของงานแสดงสินค้า นิทรรศการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและที่เกี่ยวข้องภายในงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศจาก 23 ประเทศ กว่า 300 บริษัท นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในภาคเกษตรกรรม มาแสดงภายในงาน รายละเอียด http://www.sima-asean.com/th/เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > pr

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next