ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13

วันที่ : 30 มิถุนายน 2560
โดย : มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
Naresuan Research Conference
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc13/?page=home จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560เอกสารประกอบข่าว
  > แบบตอบรับ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next