ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ความพร้อมของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ความพร้อมของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน

วันที่ : 03 กรกฎาคม 2560
โดย : สวทช.

สวทช. ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมงานสัมมนา “ความพร้อมของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน” ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านระบบกักเก็บพลังงานในระดับสากล และความพร้อมของไทยที่จะประยุกต์ใช้ในประเทศ โดยระบบกักเก็บพลังงานเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างพลังงานทดแทนให้มีความเสถียร เพื่อให้การผลิตและใช้ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับยุค Thailand 4.0 ที่จะมีการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น

ด่วน! รับจำนวนจำกัด สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJcCfawycy9b99frTsrEqAscj_OV5bKmmYY58T6SKqscWBrw/viewform

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช. โทร. 0 2117 6454 อีเมล energystorage-eppo@nstda.or.thเอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ แบบตอบรับ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next