ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยาพนธ์สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 2
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยาพนธ์สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 2

วันที่ : 12 กรกฎาคม 2560
โดย : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 2
หัวข้อ "การบูรณาการนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมต่อการก้าวสู่ระดับสากล"
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อ ภายในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 และส่งเอกสาร

บทความ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า ภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. e-mail : forensic2@rpca.ac.th หรือ โทร.034-311110เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > แผ่นพับ1
  > แผ่นพับ2

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next