ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ : 12 กรกฎาคม 2560
โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
National Conference of Technology (3rd TECHCON 2017) and International Conference (1st ITECH 2017)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, กรุงเทพมหานคร

Deadline submission: 17 กรกฎาคม 2560

Website : http://techcon.siamtechu.net/techcon2017/index.php


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next