ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่)

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2560
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 3 อาคาร 24 วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

สำหรับนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถส่งแบบตอบรับได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://pnru.ac.th/index.php?op=detail&opid=1198เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next