ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 9 และงานสัมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 4
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 9 และงานสัมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 4

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2560
โดย : ม.มหิดล

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อการเข้าถึงของคนทั้งมวล" (Innovation towards Accessibility for All)
วันพุธที่ 26 – วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

The 4th Ratchasuda International Conference on Disability 2017
"Innovation Towards Accessibility for All"
July 26 - 27, 2017
At Vayupak Convention Center
CENTRA by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre
Chaeng Watthana, Bangkok, Thailand

ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาดู
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.rs.mahidol.ac.th/ncpd-2017/schedule.php และ http://www.rs.mahidol.ac.th/ratchasuda-conference/เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next