ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร้อนชั้นสูงสำหรับกำจัดของเสียผลิตพลังงานทดแทน"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร้อนชั้นสูงสำหรับกำจัดของเสียผลิตพลังงานทดแทน"

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2560
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ร่วมกับ A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute, National Academy of Sciences of Belarus

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร้อนชั้นสูงสำหรับกำจัดของเสียเพื่อผลิตพลังงานทดแทน

31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560
ณ ห้องสุรนารี โรงแรมสุรสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สัมมนาวิชาการ
PLASMA PHYSICS AND PLASMA TECHNOLOGIES
โดย Dr. Vasili Sauchyn and Mr. KHVEDCHYN IHAR
Heat and Mass Transfer Institute, National Academy of Sciences of Republic of Belarus
• Thermal plasma based waste treatment
• Plasma furnaces for toxic waste processing

บรรยายสรุป “เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร้อนชั้นสูงสำหรับกำจัดของเสียเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
ศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานจากของเสียและขยะชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(Waste to Energy Demonstration Center)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานจากกากของเสียและขยะชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ต้นแบบโรงกำจัดขยะติดเชื้อด้วยเทคโนโลยีพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น
(ขนาด 1 ตัน/วัน)
- ต้นแบบโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีพลาสมาแก๊สซิฟิเคชั่น
(ขนาด 1 MW)

อบรมฟรี!!! รับสมัครเเล้ววันนี้ - 25 ก.ค. 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณธัญญรัตน์ อุณารักษ์
Tel : 0-4422-5007
Mobile : 09-8254-0644
Fax : 0-4422-5046

ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ : http://biomass.sut.ac.th/biomass/index.php?page=News%2FnewsShow&id=37เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ แบบตอบรับ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next