ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอผลงารนวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอผลงารนวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3"

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2560
โดย : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3”  ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม และนำเสนอเทคนิคการสื่อสารรวมถึงการใช้สื่อมานำเสนอผลงานวิจัย สามารถดูรายละเอียด และ Download ใบสมัครได้ที่www.arda.or.th  หรือสมัครผ่านระบบ http://pdms.arda.or.th ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560

                ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม คนละ 4,800 บาทโดยสามารถส่งแบบฟอร์มการสมัครฝึกอบรมและหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนมายังสำนักงานทางโทรสาร02-5797435 ต่อ 3610 หรือส่งมาที่ e-mail: training.arda@gmail.com 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย

โทร.02-5797435 ต่อ 3616 (เกษรา)

โทรสาร02-5797435 ต่อ 3610

e-mail: training.arda@gmail.comเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next