ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย

วันที่ : 07 สิงหาคม 2560
โดย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย “12-5-60 ก้าวหน้า ก้าวไกล ด้วยงานวิจัยนิด้า” ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.   ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสังคมระดับประเทศ
โดยสามารถลงทะเบียน online ภายในวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 ด้วยจะขอบคุณยิ่ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 02-727-3024

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://goo.gl/forms/tmsGIfJhoLxH60Ic2เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next