ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้ารับการอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 24-5-2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้ารับการอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 24-5-2560

วันที่ : 09 สิงหาคม 2560
โดย : สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จะจัดการอบรมผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซนจูรี่ปาร์ค แกรนบอลลูน ชั้น 3 กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน 600 บาท

ขอเชิญผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่ยังไม่ได้เข้าอบรม และผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สมัครเข้ารับการอบรมและดูลายละเอียดได้ที่ : http://www.labanimals.net/

ช่องทางการติดต่อ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร 02-561-2445 ต่อ 620 Email : admin@labanimals.netเอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next