ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14

วันที่ : 09 สิงหาคม 2560
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 “สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0” วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กำหนดการนำเสนอบทความ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2560

ติดต่อสอบถาม
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถนน พหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
โทรศัพท์ 053-702870 ต่อ 10
E-Mail : jtongrak@gmail.com
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09-5126-8181, 08-8519-5290เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารโครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next