ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมประชมเสวนา เรื่อง "การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมประชมเสวนา เรื่อง "การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล"

วันที่ : 11 สิงหาคม 2560
โดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมกันจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ โดย วช.ได้กำหนดให้การประชุมในหัวข้อเรื่อง "การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล" ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.research-expo-register.com/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next