ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 24 พ.ศ.2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 24 พ.ศ.2560

วันที่ : 11 สิงหาคม 2560
โดย : มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation ; TTSF) เป็นกองทุนถาวรเพื่อนำดอกผลมาใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย บัดนี้ คณะกรรมการฯ กำลังพิจารณาคัดเลือกบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 24 พ.ศ.2560

โดยโปรดใช้แบบฟอร์มที่สามารถดาวน์โหลดจาก www.ttsf.or.th แล้วส่งภายในวันที่ 8 กันยายน 2560

การเสนอรางวัล
http://www.ttsf.or.th/activity.php
แบบฟอร์ม
http://www.ttsf.or.th/download/ApplicationForm_STA-24.pdfเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next