ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships(LIF)Programme ประจำปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships(LIF)Programme ประจำปี 2561

วันที่ : 11 สิงหาคม 2560
โดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialisation) รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการ (Technology Entrepreneurs) ในระดับนานาชาติ จึงได้ร่วมกันสนับสนุนทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme โดยทุนนี้จะสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถนำผลงานวิจัยของตนมาจัดทำแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านการอบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน Venture Capitalists ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ และได้เครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ Technology Entrepreneurs

     สำหรับในปีประจำปี 2561 นี้ สกว. จึงกำหนดการรับสมัครโดยนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นี้ ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.trf.or.th/newton-fund-opportunities/10985-call-for-participation-in-2018-leaders-in-innovation-fellowships-lif-programme-under-newton-fund


แนะนำการสมัครเข้าร่วมโครงการ LIF Programme ประจำปี 2561
http://www.trf.or.th/component/attachments/download/4394

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ LIF Programme ประจำปี 2561 
http://www.trf.or.th/component/attachments/download/4395เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > รายละเอียด

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next