ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมและเสนองาน "การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 8"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมและเสนองาน "การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 8"

วันที่ : 11 สิงหาคม 2560
โดย : สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย

การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 8 (NCT8)
The 8th National Conference in Toxicology (NCT8)
“Toxicology in Thailand 4.0”
วันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง MR 218-219
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ ผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมในการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 8 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยต้องลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุม NCT8 แบบ Poster presentation ส่งบทคัดย่อ ได้ที่ ดร. ศุลีพร แสงกระจ่าง ทาง email address: suleesa@yahoo.com

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.thaitox.org/news/detail.php?section=6&category=5&id=87เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next