ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7

วันที่ : 11 สิงหาคม 2560
โดย : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลง ทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.bmrccmu.netเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next