ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

วันที่ : 11 สิงหาคม 2560
โดย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 พื่อเป็นเวทีทางวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิจัยภาคเอกชนได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสาขาดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2017/join_us/join_us1.html# ส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560
ติดต่อสอบถามได้ที่โทร 034-351395, 034-281094-6 ต่อ 125-126เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next