ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรสูตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เรื่อง "เรียนรู้สู่กูรูเศรษฐกิจรุนที่ 8
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรสูตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เรื่อง "เรียนรู้สู่กูรูเศรษฐกิจรุนที่ 8

วันที่ : 21 สิงหาคม 2560
โดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (กองทุนสวัสดิการฯ) จะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาค เรื่อง “เรียนรู้สู่กูรูเศรษฐกิจ” รุ่นที่ 8 ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 8.15 – 16.00 น. ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 3,500 บาท

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ สำรองที่นั่งภายในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php

 เอกสารประกอบข่าว
  > รายละเอียด
  > แผ่นพับ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next