ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) หัวข้อ “การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) หัวข้อ “การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร”

วันที่ : 29 สิงหาคม 2560
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) หัวข้อ “การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร” ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 กำหนดส่งผลงานเพื่อการพิจารณา
   - ส่งบทความนำเสนอภาคบรรยาย
      (Oral Presentation)
   - ส่งบทความนำเสนอภาคโปสเตอร์
      (Poster Presentation)
1 สิงหาคม - 15 กันยายน พ.ศ. 2560

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.kru.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next