ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนประเภทต่างๆ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนประเภทต่างๆ

วันที่ : 31 สิงหาคม 2560
โดย : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ด้วยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครทุนประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนการวิจัย และพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทย และเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศอย่างครบวงจร ซึ่งมีทุนที่เปิดรับสมัครดังนี้ ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ปีงบประมาณ 2561 ทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีน ปีงบประมาณ 2561 ทุนสนับสนุนการฝึกงานด้านวัคซีนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Pharm Science) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6 ปีงบประมาณ 2561 ทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561.
 
ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2561 สำหรับทุนข้อที่ 1-4 กำหนดส่งเอกสารการรับสมัครภายในวันที่ 10 มกราคม 2561 ส่วนทุนข้อที่ 5 ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หน่วยงานภายใต้ สกว. กับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
กำหนดส่งเอกสารการรับสมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 
ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่ หน่วยสนับสนุนทุน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 38 สถาบันบำราศนราดูร ซอยติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยสนับสนุนทุนที่ http://funding.nvi.go.th หรือโทร 02 580 9729 ถึง 31 ต่อ 309


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร1
  > เอกสาร2

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next