ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภาพของท้องถิ่น
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภาพของท้องถิ่น

วันที่ : 06 กันยายน 2560
โดย : มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภาพของท้องถิ่น ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับนี้กลับไปยังเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง   วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม  2560 ทางอีเมล์ thaiwest.su@gmail.comเท่านั้น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทรศัพท์ 034-254066  โทรสาร  034-219013  Line SURDISU   เบอร์ 0985467893 (ในเวลาราชการ)เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next