ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017)

วันที่ : 06 กันยายน 2560
โดย : กสทช.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017)

ผู้สนใจสามารถส่งบทความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ academynbtc@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมที่คุณ ดวงกมล เกษมสวัสดิ์ โทร 02 2710151 ต่อ 3655เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next