ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการ Research Zone (2017) : Phase 127
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > โครงการ Research Zone (2017) : Phase 127

วันที่ : 07 กันยายน 2560
โดย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอเรียนเชิญสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้การวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ Research Zone (2017) : Phase 127 ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ กันยายน  ๒๕๖๐

ณ อาคารศูนย์จัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่   <http://www.rlc.nrct.go.th/> www.rlc.nrct.go.th 

(ขอความกรุณาในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านหรือผู้สนใจจะขอบคุณยิ่ง)

การลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัด 


กรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๘,๘๕๘


เอกสารประกอบข่าว
  > หัวข้อการบรรยาย

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next