ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
Free Seminar on "Food Allergen Management"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > Free Seminar on "Food Allergen Management"

วันที่ : 07 กันยายน 2560
โดย : www.innolabmagazine.com

 

อาหารก่อภูมิแพ้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคถึงแก่ชีวิต

การจัดการตลอดซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมอาหารเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ศูนย์นวัตกรรมอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นความสำคัญของอาหารก่อภูมิแพ้ จึงได้จัดงานสัมมนา

"การจัดการอาหารก่อภูมิแพ้ในธุรกิจอาหาร" ขึ้น วันศุกร์ที่ 8 กันยายน ห้อง MR 218 ชั้น

2 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ และขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดการดังต่อไปนี้

 

 

10:00 ลงทะเบียน

10:30 กล่าวเปิดงานโดยผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร โดย ผู้อำนวยการ

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร ม. เกษตรศาสตร์

10:45 แนวโน้มธุรกิจบริการอาหารในประเทศไทย : โอกาสและอุปสรรค

11:30 สถานการณ์ความปลอดภัยอาหารในประเทศไทย โดย ผศ.ดร. วราภา มหากาญจนกุล

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม. เกษตรศาสตร์

12:15 รับทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13:30 ประเภทของอาหารก่อภูมิแพ้ และอาการ โดย ผศ.ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม. เกษตรศาสตร์

14:15 การจัดการอาหารก่อภูมิแพ้สำหรับธุรกิจบริการอาหาร โดย ผศ.ดร. จิตศิริ

ราชตนะพันธุ์

15:00 จบงาน

 

 

 

หากท่านต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.innolabmagazine.com ติอตามกิจกรรมต่างๆ

ของเราได้โดยการคลิกไลค์เพจ www.facebook.com/innolabmagazine

และติดต่อเราได้ทุกเวลาที่ 0875171651 หรืออีเมล innolabthailand@gmail.com

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next