ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปี

วันที่ : 08 กันยายน 2560
โดย : มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีและทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ขอให้จัดทำชุดโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 ชุด พร้อมจดหมายนำส่งจากสถาบันที่สังกัดจัดส่งถึง   ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในวันที่ 28 กันยายน 2560 นับจากวันที่ส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการและจดหมายนำส่งทางอีเมล thaiwest.su@gmail.com ภายในวันเดียวกันเท่านั้น

2. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ขอให้จัดข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 ชุด พร้อมจดหมายนำส่งจากสถาบันที่สังกัดจัดส่งถึง   ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในวันที่ 28 กันยายน 2560 นับจากวันที่ส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการและจดหมายนำส่งทางอีเมล thaiwest.su@gmail.com ภายในวันเดียวกันเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  โทรศัพท์ 034 254066, 09 8546 7893  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiwest.su.ac.th

 

เอกสารประกอบทั้งหมดดูได้ที่ https://goo.gl/xD89Qk

 เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next