ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E.2017)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E.2017)

วันที่ : 12 กันยายน 2560
โดย : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ส่งออก, ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม, เครือข่ายภาครัฐและเอกชน, หน่วยงานจากองค์กรต่างประเทศ, ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย และผู้สนใจทั้งในและต่าง ประเทศ เข้าร่วมงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E 2017) ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานแสดงศักยภาพ และประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการออกแบบ,  ผลงานด้านนวัตกรรมของไทย, ผลงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อม ผลงานที่ได้รับรางวัลและเครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านนวัตกรรมและการออก แบบทั่วประเทศ  รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้คนไทยได้มีความรู้ และพัฒนาขีดความสามารถด้านการออกแบบและนวัตกรรม จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานไปสู่การยอมรับในระดับสากล ภายในงานพบกับ ส่วนการจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย 1)Innovation Showcase เป็นส่วนจัดแสดงชิ้นงานนวัตกรรม, 2) Innovation Highlight แสดงผลงานนวัตกรรมและการออกแบบที่โดดเด่น จากทุกกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม, 3) Startup Showcase จัดแสดงผลงานของกลุ่มผู้ประกอบการ Startup, 4) International Pavilion เป็นส่วนจัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนต่างประเทศ 5) Innovation Network จัดแสดงผลงานนวัตกรรมและบริการให้คำปรึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ, 6) Design Zone จัดแสดงนิทรรศการร้านค้าต้นแบบสินค้าที่มีการออก แบบดี DEmark Concept Store, ร้านคาเฟ่ต้นแบบ Innovation pus Design Style Café (I+D Style Café), Design Bazaar แสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีการออกแบบดี จากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ฯลฯ และที่น่าสนใจก็คือ ส่วนการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งประกอบไปด้วย 1)กิจกรรมสัมมนาส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมและการออกแบบโดยวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ และ 2)กิจกรรมส่งเสริมการออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง (Workshop DIY) ซึ่งได้จัดขึ้นในทุกวันตลอดการจัดงาน โดยงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017 (T.I.D.E 2017) ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา  10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนพระราม 4 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ DITP Hotline หมายเลข 1169 (ภายในประเทศ) หรือ 085-6808475, 085-6808394

และคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.thailandinnodesign.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next