ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ "Food Nutrition and Health Promotion toward Aging Society 4.0"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ "Food Nutrition and Health Promotion toward Aging Society 4.0"

วันที่ : 28 กันยายน 2560
โดย : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดประชุมวิชาการ BRAND'S Health Conference 2017 ในหัวข้อ Food Nutrition and Health Promotion toward Aging Society 4.0 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย กทม.

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สำรองที่นั่งได้ที่คุณชัยวัฒน์ เลิศรัตนานนท์ ภายในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ แบบตอบรับ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next