ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟัง KMUTT Lunch Forum on Accelerating Competitiveness Converging Research & Innovation for Sustainability (CRIS)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟัง KMUTT Lunch Forum on Accelerating Competitiveness Converging Research & Innovation for Sustainability (CRIS)

วันที่ : 03 ตุลาคม 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

KMUTT Lunch Forum  on Accelerating Competitiveness Converging Research & Innovation for Sustainability (CRIS)
CRIS Forum 1: IoT for Sustainability – Smart Monitoring of Environment, Healthcare and Beyond

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด Lunch Forum ในหัวข้อเรื่อง “IoT for Sustainability – Smart Monitoring of Environment, Healthcare and Beyond” ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30 – 13.30 น. ณ ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/ita23E หรือ  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2BoeQPCMCIjYrVgSS2rWkMJpTLWWTd89GG27ojh3GWmfltg/viewform

รายละเอียด กำหนดการ ประวัติผู้บรรยาย ดูได้ดังแนบ

ปิดรับรายชื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560  เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัณฐิกา ประยูรรักษ์ โทร 9685


เอกสารประกอบข่าว
  > รายละเอียดแก้ไข

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next