ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจิรยธรรมการวิจัยในคน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญร่วมโครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจิรยธรรมการวิจัยในคน

วันที่ : 06 ตุลาคม 2560
โดย : ม.มหิดล

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจิรยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง "การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน" ครั้งที่ 3/2560 
จัดขึ้นวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 530 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รับจำกัดที่ 30 ท่าน (ชำระก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
ค่าลงทะเบียนคนละจำนวน  2,000  บาท
Download รายละเอียดโครงการ และกำหนดการ : http://tinyurl.com/irbadmin3-2017
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนภายหลังการชำระแล้วในทุกกรณี
ขออนุญาตไม่รับการตัดโอนภายใน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

สนใจติดต่อ นางสาวประภาพรรณ ศูนย์กลาง โทร 02-849-6220, 02-849-6223 ***เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next