ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ Applications of Biopolymers in Biomedicine and Food Safety
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ Applications of Biopolymers in Biomedicine and Food Safety

วันที่ : 06 ตุลาคม 2560
โดย : หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ

เนื่องด้วยหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพได้จัดสัมมนาในหัวข้อ Applications of Biopolymers in Biomedicine and Food Safety โดย ผศ.ดร.ณัฐวี เนียมศิริ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 ถึง 14.30 น. ณ หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ ตึกวิศวะวัฒนะ ฝั่งวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 2

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าฟังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/143945405647448/photos/pcb.1687400467968593/1687399697968670/?type=3&theater
 และลงทะเบียนที่ goo.gl/forms/Do4KKaW0sPUwOJgi2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ปิติรัตน์ พลพบู โทร 0-2470-9369

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next