ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาลัยจัดการวิชาการ 2018"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาลัยจัดการวิชาการ 2018"

วันที่ : 10 ตุลาคม 2560
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัมนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0" ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยเปิดรับบทความและผลงานวิจัย ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560

 ขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สนใจส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://management.kpru.ac.th/fms-conference-2018/เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next