ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์งาน "การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2560"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์งาน "การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2560"

วันที่ : 10 ตุลาคม 2560
โดย : มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก เชิญเข้าร่วมการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลภายนอก รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาสังคม การศึกษาและด้านอื่นๆ ตามปณิธานและเป้าหมายในหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.krirk.ac.th
ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมงานได้ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2552-3500-9, 0-2970-5820 ต่อ 210, 228 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยเอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next