ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอการจัดงานประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ "Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอการจัดงานประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ "Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017"

วันที่ : 10 ตุลาคม 2560
โดย : วิทยาลัยดุสิตธานี

ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานีเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ  "Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017"  ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายนถึง 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพ

สามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รวมทั้งส่งผลงานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจบริการ อาทิ ด้านนวัตกรรม กลยุทธ์การตลาด ยุทธศาสตร์การแข่งขัน ได้ที่ http://dusitconference.com/ โดยกำหนดหมดเขตรับผลงานวิจัยในวันที่ 15 ตุลาคม 2560เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next