ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium "Sharing on Teaching and Research Experiences (STRE 2017)"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium "Sharing on Teaching and Research Experiences (STRE 2017)"

วันที่ : 10 ตุลาคม 2560
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium “Sharing on Teaching and Research Experiences (STRE 2017)” ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2560 ณ Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +66 8835 3508 3 หรือที่ www.iei.ubru.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next