ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตแและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตแและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2"

วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2560
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อม สรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2"
2nd Multidisciplinary Views on Sustainable Living & Built Environment (Sus-LaB 2)
วันที่ 11 - 14 มกราคม 2561
ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้, กรุงเทพมหานคร แและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วังไกลกังวล, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Deadline submission: 15 ธันวาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://slb.rmutr.ac.th/เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next