ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าฟังประชาสัมพันธ์ “ทุน สนพ. ผ่านแม่ข่าย มจธ. ประจำปี 2561"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าฟังประชาสัมพันธ์ “ทุน สนพ. ผ่านแม่ข่าย มจธ. ประจำปี 2561"

วันที่ : 06 พฤศจิกายน 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดประชาสัมพันธ์ “ทุน สนพ. ผ่านแม่ข่าย มจธ. ประจำปี 2561"ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/ezZCjy หรือ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmB5kZbyStObGmIfbKrEgKi8xbhY7bRDsW6B1RTwrucSODvQ/viewform?usp=sf_link

ปิดรับรายชื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ research@kmutt.ac.th หรือ โทร. 9686

รายละเอียดทุน
ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 โดยแบ่งเป็นแม่ข่ายงานวิจัย 7 แห่ง ซึ่งปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นแม่ข่าย โดยรับผิดชอบ ในส่วนของมจธ.  เองและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ตะวันตก 9 จังหวัด

เป้าหมายของโครงการฯ สนพ. ออกคำสั่ง แต่งตั้งมหาวิทยาลัยแม่ขายเพื่อกำกับโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยตั้งแต่วันที่ 2 – 30 พฤศจิกายน 2560 นี้

สนพ. ได้ปรับเปลี่ยน หลักเกณฑ์และแนวทาง ในบางหมวด เช่น แบบฟอร์มเอกสาร power point และ หมวดค่าใช้จ่าย เป็นต้น โปรดดูไฟล์ล่าสุด

โปรดศึกษารายละเอียด ประกาศของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน อย่างละเอียด
เอกสารประกอบดูได้ท้ายข่าวนี้

ติดต่อสอบถามได้ที่ดร. สุภชิตา เกริกไกวัล โทร. 0-2470-7339เอกสารประกอบข่าว
  > kmutt
  > poster
  > กำหนดการ
  > หลักเกณฑ์7/11ล่าสุด

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next