ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2561

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560
โดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

   ตามที่ สำนีกงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 4 ทุน ได้แก่

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 (รอบแรก)   ช่วงที่รับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560
ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)  ช่วงที่รับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) ช่วงที่รับสมัคร 15 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560
ทุนIndustry – Academia Partnership Programme (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton Fund 2017/2018 บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดและไฟล์แนบแต่ละทุนได้ที่ http://rri.trf.or.th/

สอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next