ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6

วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2560
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม  2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561   
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่างๆ ได้ที่http://irdmcru.mcru.ac.th/เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next